کسب و کار سنتی

1399-12-06

قدیم ندیمای استارت آپ

به تعریف مفهوم استارت آپ و اصول و مبانی مربوط به آن پرداخته‌، و با یک جستجوی اینترنتی ساده در بعضی از این سایت‌ها میشه به تعریف های مختلف از آن رسید.