مرکز نوآوری و شکوفایی مُدِ لباسِ مُدارا، فعالیت خود را از سال 1399 شروع کرده و تلاش می‌کند تا در حوزه‌های مرتبط با مُدِ لباس، ایده‌ها، خدمات و محصولات نوآورانه، تولید و از افراد مستعدِ خلاق،حمایت و پشتیبانی کند. ما به آینده امیدواریم و علاقه‌مندیم تا درحل مسائل، نوآورانه عمل کنیم.

مُدارا تلاش خواهد کرد تا “گفتگو” محور فعالیت‌هایش باشد. بر این باوریم که در خلال فرآیندِ گفتگو، نسخه‌های کامل‌تری از ایده‌ها، افکار و رفتارهای‌مان پدید می‌آیند که به رشد و تکامل وجودی‌مان کمک می کنند و نوآوری‌های مان را شکوفا خواهند کرد. به همین دلیل همواره از گفتگو؛ برای قضاوت شدن، نقد شدن و به چالش کشیده شدن، استقبال، و دستِ دوستی و همراهی به سوی همه‌ی کسانی دراز می‌کنیم که به گفتگو بر اساس “مُدارا” علاقه‌مندند.

گوش به زنگ فراخوان

البته همیشه میتونید بفرستید،ولی زمان مهمونیا بفرستید بهتره

مهمونیامون

ارسال پیشنهاد و ایده

شرایط ارسال رو بخونید

فرم درخواست

بررسی شون می کنیم

دوست داریم همه باشن ولی محدودیت جا داریم

شرایط پذیرش

دعوت میشید به مهمونی

مهمون حبیب خداست.اگر دعوت نشدید، برای دوره بعد حتما بیایید

قوانین