کمپانی نوپا

1399-12-08

انواع مختلف استارت آپ

استارت آپ یه کمپانی نوپاست که برای یه مسئله راه حلی جدیدی رو ارائه می‌ده، همچنین می‌شه گفت که تضمینی برای موفقیت از طریق این راه حل نیست.