نوآوری

1399-12-06

استارت آپ چیه؟

استارت آپ (Startup یا Start-up) را به فارسی به شرکت نوپا ترجمه کردن. البته در تعریف استارت آپ به این مسئله تاکیدی نیست که حتماً فعالیت اون درباره تکنولوژی یا فنآوری اطلاعات باشه،