شروع ارسال طرح های تصویری نهایی طراحان به دبیرخانه رویداد هفته مد تهران | ز.پ۱۴۰۰

صفحه اصلی Events شروع ارسال طرح های تصویری نهایی طراحان به دبیرخانه رویداد هفته مد تهران | ز.پ۱۴۰۰

تاریخ

1400 تير پ
منقضی شده است!

زمان

00:00 - 00:00

شروع ارسال طرح های تصویری نهایی طراحان به دبیرخانه رویداد هفته مد تهران | ز.پ۱۴۰۰

دیدگاه ها بسته شده است