آغاز اولین مهمونی مرکز نوآوری مُدارا

صفحه اصلی Events آغاز اولین مهمونی مرکز نوآوری مُدارا

تاریخ

1400 ارديبهشت پ
منقضی شده است!

زمان

08:00 - 18:00

آغاز اولین مهمونی مرکز نوآوری مُدارا

دیدگاه ها بسته شده است