گفتاورد

1399-11-28
مدیر هنری(Art Director)
مدیر هنری اجرای پروژه را هدایت می­کند و استراتژی، مفهوم و ایده‌ی مدیر خلاقیت را اجرا می‌کند. تصویب نهایی تحویل پروژه در صورت عدم وجود مدیر […]