استارت آپ ویکند

1399-12-12

چه چیزایی استارت آپ نیست؟

استارتاپ یه رویداد و همایش کارآفرینی نیست. یه وب سایت یا یک اپ موبایل، لزوما یه استارتاپ نیست. استارتاپ یه شرکت کوچیک که در حال درآمدزایی و رشده، نیست.
1399-12-11

شتاب دهنده استارت آپ ها دقیقا چیکار می کنن؟

شتاب دهنده ها که طی چند سال گذشته تعدادشون در کشور ما افزایش پبدا کرده کار اصلی شون سرمایه گذاری روی استارت آپ هاست. در واقع شتاب دهنده ها در قبال سرمایه گذاری روی ایده های نو و کاربردی استارت آپ ها درصدی از مالکیت اون ها رو می گیرن.