استارت آپ مقیاس پذیر

1399-12-07

انواع استارت آپ ها

به داشتن یه ایده به صورت جدید یا برگرفته از یه شرکت دیگه اشاره کردیم، اما در این ایده مشخص نشد که دقیقاً قراره که کار به چه صورتی انجام شه و نوع استارت آپ به چه صورته.